Hububat

 • TAHIL ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
 • NUMUNE HAZIRLAMA
 • TANE BİÇİMLERİ TAYİNİ
 • BÖCEK YENİKLİ TANE
 • BURUŞUK TANE
 • CAMSI TANE
 • CILIZ TANE
 • DÖNMELİ TANE
 • HASARLI TANE
 • KIRIK TANE
 • 1000 TANE ANALİZİ
 • AZOT ve PROTEİN TAYİNİ
 • DÜŞME SAYISI TAYİNİ
 • ELEK ANALİZİ
 • HEKTOLİTRE ANALİZİ
 • RUTUBET TAYİNİ
 • SEDİMANTASYON ENDEKSİ TAYİNİ
 • YABANCI MADDE TAYİNİ
 • YAŞ GLUTEN TAYİNİ
 • KURU GLUTEN TAYİNİ
 • GLUTEN İNDEKSİ TAYİNİ

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz