İş Hijyeni

 • İş Hijyeni  Toz Ölçümü –  Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma, Analiz: Gravimetrik Metot – HSE-MDHS 14/3
 • İş Hijyeni Gürültü –  Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti – TS 2607 ISO 1999
 • İş Hijyeni Aydınlatma – İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü  – COHSR-928-1-IPG- 039
 • İş Hijyeni Termal Konfor –  Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi – TS EN ISO 7730
 • İş Hijyeni Termal Konfor – Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi – TS EN ISO 7243, TS EN ISO 7730
 • İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü –  Oksijen (O₂)Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu – NIOSH-NMAM 6601
 • İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler – Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Benzen, Bromobenzen, n-Butil Benzen, Etilbenzen, 4-Isopropiltoluen, Stiren, Toluen, 1,2,3-Triklorbenzen, 1,2,4 -Triklorbenzen, 1,2,4-Trimetilbenzen, 1,3,5-Trimetilbenzen, m-Ksilen, Naftalin, trans-1,2-Dikloreten, 1,1-Dikloretan, cis- 1,2-Dikloreten, Bromoklorometan, Kloroform, 2,2-Diklorpropan, 1,2 -Dikloretan, 1,1,1-Trikloretan, 1,1 -Diklorpropen, Dibromometan, 1,2 -Diklorpropan, Trikloreten, Bromodiklorometan, cis-1,3-Diklorpropen, trans-1,3-Diklorpropen, 1,1,2-Trikloretan, 1,3-Diklorpropan, Dibromoklorometan, 1,2-Dibromoetan, Tetrakloreten, 1,1,1,2 -Tetrakloretan, Klorbenzen, Bromoform, o-Ksilen, 1,2,3-Triklorpropan, Isopropilbenzen (Cumen), n-Propilbenzen, 2-Klortoluen, 4-Klortoluen, tert-Butilbenzen, sec-Butilbenzen, 1,3 -Diklorbenzen, 1,4-Diklorbenzen, 1,2 -Diklorbenzen, 1,2 Dibromo-3-klorpropan, Hekzaklorbutadien, 1,1,2,2-Tetrakloretan, p-Ksilen Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromatografi (GC-FID) – TS ISO 16200-1
 • İş Hijyeni Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri – Ağır Metal ve Bileşiklerinin Tayini Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Nikel (Ni), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Demir (Fe), Kobalt (Co), Arsenik (As), Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Perklorik Asit/Nitrik Asit ile yakma sonrası ICP-OES Metodu – NIOSH-NMAM 7300
 • İş Hijyeni Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü – Zehirli Gaz Veya Buhar
  Konsantrasyonlarının Tayini (Karbondioksit(CO₂), Kükürtdioksit(SO₂), Amonyak(NH₃), Hidrojen sülfür(H₂S), Azot oksitler(NOX), Hidrojen (H) ) Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm – ASTM D 4490-96
 • İş Hijyeni Uçucu Olmayan İnorganik Asitler – Uçucu Olmayan İnorganik Asitlerin Tayinin (H₃PO₄,H₂SO₄), Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma, Analiz: İyon Kromatografi (IC) Metodu – NIOSH-NMAM 7908
 • İş Hijyeni Uçucu Olan İnorganik Asitler –  Uçucu İnorganik Asitlerin Tayini (HCI, HNO₃), Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma, Analiz: İyon Kromatografi (IC) Metodu – NIOSH-NMAM 7907
 • İş Hijyeni Formaldehit Analizi – Formaldehit Tayini, Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune alma, Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometre Metodu  – NIOSH-NMAM 3500
 • İş Hijyeni Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi – TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2
 • İş Hijyeni Titreşim- Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – TS 2631-1 (TS EN 1032 + A1 ile birlikte)
 • İş Hijyeni Anlık Gaz Ölçümü – Karbon Monoksit (CO) Tayini, Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu  – NIOSH-NMAM 6604
 • İş Hijyeni Alkalin Tozları – Alkalin Tozlarının Tayini (Sodyum
  Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH)) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma, Analiz: Titrasyon – NIOSH-NMAM 7401

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz