Atık Yağlar

  • Atık Yağ  – Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma – TS 900-1 EN ISO 3170
  • Atık Yağ  – Yalıtım Sıvıları için Numune Alma – TS EN 60475
  • Atık Yağ – Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini (18, 28, 30, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194, 209), GC-ECD Metodu – TS EN 12766 -1, TS EN 12766 -2
  • Atık Yağ – Parlama Noktası Tayini, Kapalı Kap Metodu – ASTM D 93
  • Atık Yağ – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
  • Atık Yağ – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans, Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754, ISO 8754
  • Atık Yağ – Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Arsenik (As) Tayini, Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu, Ölçüm: ICP-OES Metodu – EPA 3051 A, TS EN ISO 11885
  • Atık Yağ – Halojenlerin ( Cl⁻, F⁻, Br⁻ ) Tayini, Ön İşlem: Kalorimetre Metodu, Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu – EPA 5050, TS EN ISO 10304-1

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz