Su, Atık Su ve Dip Sediment Analizleri

 • Atık Su –  Atık Sulardan Numune Alma – TS ISO 5667-10
 • Atık Su  – Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 872
 • Atık Su – pH tayini, Elektrometrik Metot – TS EN ISO 10523
 • Atık Su – İletkenlik Tayini, Elektrometrik Metot Metodu – TS 9748 EN 27888
 • Atık Su – Çözünmüş Oksijen Tayini, Membran Elektrod Metodu – SM 4500-O G
 • Atık Su – Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini, İyon Kromatografi Metodu – TS EN ISO 10304-1
 • Atık Su – Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd) Toplam Krom (T.Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Toplam Fosfor (T.P), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Tayini, ICP-OES Metodu – TS EN ISO 11885
 • Atık Su – Civa (Hg) Tayini, ICP-OES ile Hidrür Metodu – İşletme İçi Metot (DT-S04 Rev No:01) (ISO 11885’den yararlanılarak)
 • Atık Su – Civa (Hg) Tayini, Ölçüm: ICP-MS Metodu – TS EN ISO 17294 1 – 2
 • Atık Su – Yağ ve Gres Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metodu – SM 5520 D
 • Atık Su – Renk Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7887 C
 • Atık Su – Çökebilir Katı Madde Tayini, Hacimsel Metot – TS 7092
 • Atık Su – Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini – TS 5676 S.K.K.Y. Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği (Ek- 1)
 • Atık Su – Tuzluluk Tayini, Elektriksel İletkenlik Metodu – TS 8108
 • Atık Su – Sülfür Tayini, Spektrometrik Metot – SM 4500 S⁻² D
 • Atık Su – Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini, Açık Reflaks-Titrimetrik Metot – SM 5220 B
 • Atık Su – Sıcaklık Tayini, Laboratuvar ve Saha Metodu – SM 2550 B
 • Atık Su – Fenol Tayini, Ön İşlem: Distilasyon Metodu ,Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 5530 B, SM 5530 D
 • Atık Su – Serbest Klor Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7393-2
 • Atık Su – Toplam Klor Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7393-2
 • Atık Su – Hidrokarbonlar Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metodu – SM 5520 D ve F
 • Atık Su – Krom (VI) Tayini, Spektrometrik Metot – SM 3500-Cr B
 • Atık Su – Toplam Kjeldahl Azotu Tayini, Makro Kjeldahl Metodu – SM 4500-Norg B
 • Atık Su – Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini, n- Günden Sonra BOİ Tayini – TS 4957-1 EN 1899-1
 • Atık Su – Toplam Siyanür (CN) Tayini, Ön İşlem:Distilasyon Metodu, Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 4500-CN C, SM 4500-CN E
 • Atık Su – Hidrazin Tayini, Spektrometrik Metot – ASTM D 1385
 • Atık Su – Amonyum/Amonyum Azotu Tayini, Ön İşlem: Distilasyon Metodu, Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 4500-NH₃ B, SM 4500-NH₃ F
 • Atık Su – Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini, Spektrometrik Metot – SM 5540 C
 • Atık Su – Toplam Fosfor Tayini, Ön İşlem: Özütleme Metodu, Ölçüm:Spektrometrik Metot – SM 4500-P B, SM 4500-P E
 • Atık Su – Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Tayini, Gravimetrik Metot – TS 4111
 • Su – Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma – TS EN ISO 5667-6
 • Su – Yeraltı Sularından Numune Alma – TS ISO 5667-11
 • Su – Göl ve Göletlerden Numune Alma – TS ISO 5667-4
 • Su – Askıda Katı Madde (AKM) Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 872
 • Su – pH tayini, Elektrometrik Metot – TS EN ISO 10523
 • Su – İletkenlik Tayini, Elektrometrik Metot – TS 9748 EN 27888
 • Su – Çözünmüş Oksijen Tayini, Membran Elektrod Metodu – SM 4500-O G
 • Su – Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini, İyon Kromatografi Metodu – TS EN ISO 10304-1
 • Su – Renk Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7887C
 • Su – Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini, Açık Reflaks-Titrimetrik Metot – SM 5220 B
 • Su – Krom (VI) Tayini, Spektrometrik Metot – SM 3500-Cr B
 • Su – Toplam Kjeldahl Azotu Tayini, Makro Kjeldahl Metodu – SM 4500-Norg B
 • Su – Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini, n- Günden Sonra BOİ Tayini – TS 4957-1 EN 1899-1
 • Su – Amonyum/Amonyum Azotu Tayini, Ön İşlem: Distilasyon Metodu, Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 4500-NH₃ B, SM 4500-NH₃ F
 • Su – Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini, Spektrometrik Metot – SM 5540 C
 • Su – Hidrazin Tayini, Spektrometrik Metot – ASTM D1385
 • Su – Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) Tayini, Gravimetrik Metot – TS 4111
 • Su – Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr) Kobalt (Co), Bakır (Cu), Civa (Hg), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr) Tayini, Ölçüm : ICP-MS Metodu – TS EN ISO 17294 1 – 2
 • Su – Toplam Fosfor Tayini, Ön İşlem: Özütleme Metodu, Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 4500-P B, SM 4500-P E
 • Su – Serbest Klor Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7393-2
 • Su – Toplam Klor Tayini, Spektrometrik Metot – TS EN ISO 7393-2
 • Su – Toplam Siyanür Tayini, Ön İşlem:Distilasyon Metodu, Ölçüm: Spektrometrik Metot – SM 4500-CN C, SM 4500-CN E
 • Sediment – Dip Sedimentlerinden Numune Alma – TS 9547 ISO 5667-12

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz

Bir yanıt yazın