Çimento

Çimento

 • ÇİMENTO ve YAPI MALZEMELERİ ANALİZLERİ
 • BASINÇ DAYANIM ANALİZLERİ
 • 1 GÜNLÜK BASINÇ DAYANIM ANALİZİ
 • 2 GÜNLÜK BASINÇ DAYANIM ANALİZİ
 • 3 GÜNLÜK BASINÇ DAYANIM ANALİZİ
 • 7 GÜNLÜK BASINÇ DAYANIM ANALİZİ
 • 28 GÜNLÜK BASINÇ DAYANIM ANALİZİ
 • ÖZGÜL YÜZEY TAYİNİ / BLAINE TESTİ
 • GENLEŞME TAYİNİ
 • PRİZ BAŞLANGICI ve BİTİŞİ TAYİNİ
 • YIĞIN YOĞUNLUĞU TAYİNİ
 • BEYAZLIK TESTİ
 • BÜNYEDE SU TUTMA TAYİNİ
 • HAVA MİKTARI TAYİNİ
 • HİDROLİK ÇİMENTO HARCININ HAVA MİKTARI TAYİNİ
 • GENLEŞME ( AUTOKLAV METOT )
 • İNCELİK ANALİZLERİ
 • 200µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • 90µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • 45µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • 32µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • KİMYASAL ANALİZLER
 • KİMYASAL KOMP.TAYİNİ ( Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, SiO2, SO3, Cl )
 • ALKALİLERİN TAYİNİ ( Na2O, K2O )
 • KLOR TAYİNİ
 • ÇÖZÜNMEZ KALINTI TAYİNİ
 • KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ
 • SERBEST KİREÇ TAYİNİ
 • SÜLFAT TAYİNİ
 • PUZOLANİK ÖZELLİK
 • SUDA ÇÖZÜNEBİLİR KROM ( VI ) TAYİNİ
 • MİNEROLAJİK BİLEŞİM ANALİZLERİ
 • MİNEROLAJİK BİLEŞİM ANALİZLERİ, C3S
 • MİNEROLAJİK BİLEŞİM ANALİZLERİ, C2S
 • MİNEROLAJİK BİLEŞİM ANALİZLERİ, C3A
 • MİNEROLAJİK BİLEŞİM ANALİZLERİ, C4AF
 • UÇUCU KÜL ANALİZLERİ
 • 28 GÜNLÜK AKTİVİTE İNDEKSİ ANALİZİ
 • 90 GÜNLÜK AKTİVİTE İNDEKSİ ANALİZİ
 • FİZİKSEL ANALİZLER
 • TANECİK YOĞUNLUĞU TAYİNİ
 • GENLEŞME TAYİNİ
 • PRİZ BAŞLAMA TAYİNİ
 • SU İHTİYACI TAYİNİ
 • 45µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • KİMYASAL ANALİZLER
 • KİMYASAL KOMP.TAYİNİ (Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO, CaO, SO3, Cl)
 • KIZDIRMA KAYBI TAYİNİ
 • ALKALİ TAYİNİ (Na2O, K2O)
 • ÇÖZÜNEBİLEN P2O5 TAYİNİ
 • SERBEST CaO TAYİNİ
 • REAKTİF CaO TAYİNİ
 • REAKTİF SİLİS TAYİNİ
 • DOĞAL PUZOLAN ( TRAS ) ANALİZLERİ
 • 7 GÜNLÜK PUZOLANİK AKTİVİTE İNDEKSİ TAYİNİ
 • 28 GÜNLÜK AKTİVİTE İNDEKSİ TAYİNİ
 • 90 GÜNLÜK AKTİVİTE İNDEKSİ TAYİNİ
 • ÖZGÜL YÜZEY TAYİNİ / BLAINE TESTİ
 • YIĞIN YOĞUNLUĞU TAYİNİ
 • 200µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • 90µ ELEK ÜZERİ İNCELİK TAYİNİ
 • KİMYASAL KOMP.TAYİNİ (Al2O3, Fe2O3, SiO2, MgO, CaO, SO3, Cl)
 • REAKTİF SİLİS TAYİNİ
 • SÖNMÜŞ KİREÇ TAYİNİ

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Analiz talepleriniz için web sitemizdeki formları doldurabilir ya da iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.