Toprak, Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri

 • Atık – Katı Atıklardan Numune Alma – TS 12090
 • Atık – pH Tayini, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu, Ölçüm: Elektrometrik Metot – TS EN 12457-4, SM 4500 H⁺ B
 • Atık – pH Tayini, Elektrometrik Metot – TS 12072
 • Atık – Florür, Klorür ve Sülfat Tayini, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu, Ölçüm: İyon Kromatografi Metot – TS EN 12457-4, TS EN ISO 10304-1
 • Atık – Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini, Gravimetrik Metot – TS 9546 EN 12880
 • Atık – Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 12879
 • Atık – Toplam Çözünmüş Madde, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu – Ölçüm: Gravimetrik Metot – TS EN 12457-4, SM 2540C
 • Atık – Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba),Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Çinko (Zn) Tayini, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu, Ölçüm: ICP-MS Metodu – TS EN 12457-4, TS EN ISO 17294 1-2
 • Atık – Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini, Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu – TS 12089 EN 13137
 • Arıtma Çamuru – Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma – TS EN ISO 5667-13
 • Arıtma Çamuru – pH Tayini, Elektrometrik Metot – TS ISO 10390
 • Arıtma Çamuru – Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini, Gravimetrik Metot – TS 9546 EN 12880
 • Arıtma Çamuru – Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 12879
 • Toprak – Yüzey Topraklardan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası – TS 9923
 • Toprak – pH Tayini, Elektrometrik Metot – TS ISO 10390
 • Toprak – Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini, Gravimetrik Metot – TS 9546 EN 12880
 • Toprak – Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 12879
 • Toprak – Yağ-Gres Tayini, Sokslet Ekstraksiyon Metodu –  SM 5520 E
 • Toprak – Toplam Çözünmüş Madde, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu, Ölçüm: Gravimetrik Metot – TS EN 12457-4, SM 2540C
 • Toprak – Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini, Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu, Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu – TS EN 12457-4, TS EN ISO 10304-1

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz