Sıvı Yakıtlar

Sıvı Yakıtlar

 • Madeni Yağlar – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Madeni Yağlar – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Madeni Yağlar – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Madeni Yağlar – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Fuel Oil Türleri – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Fuel Oil Türleri – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Fuel Oil Türleri – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Fuel Oil Türleri – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması –  TS 1451 EN ISO 3104
 • Fuel Oil Türleri – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi – ASTM D 93
 • Motorin Türleri – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Motorin Türleri  – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Motorin Türleri – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Motorin Türleri – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi – ASTM D 93
 • Motorin, Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Transformatör Yalıtım Yağları – ASTM Rengi Tayini – ASTM D 1500
 • Benzin – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Benzin – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Biyodizel – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Biyodizel – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Biyodizel  – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Biyodizel – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Biyodizel  – Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi – TS 6147 EN ISO 12937
 • Biyodizel – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yötemi – ASTM D 93
 • Yanma testi EPA 1050

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz

How can we help you?

You can fill the forms on our website for your analysis requests or you can contact us through our contact information.