Sıvı Yakıtlar

 • Madeni Yağlar – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Madeni Yağlar – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Madeni Yağlar – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Madeni Yağlar – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Fuel Oil Türleri – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Fuel Oil Türleri – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Fuel Oil Türleri – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Fuel Oil Türleri – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması –  TS 1451 EN ISO 3104
 • Fuel Oil Türleri – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi – ASTM D 93
 • Motorin Türleri – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Motorin Türleri  – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Motorin Türleri – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Motorin Türleri – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi – ASTM D 93
 • Motorin, Baz Yağlar, Madeni Yağlar, Transformatör Yalıtım Yağları – ASTM Rengi Tayini – ASTM D 1500
 • Benzin – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Benzin – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Biyodizel – Yanma Isısının Tayini, Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 240, TS 1740
 • Biyodizel – Kükürt (S) Miktarı Tayini, Enerji Ayırmalı X-Işını, Floresans Spektrometri Yöntemi – TS EN ISO 8754
 • Biyodizel  – Yoğunluk Tayini, Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi – ASTM D 4052
 • Biyodizel – Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik, Viskozitenin Hesaplanması – TS 1451 EN ISO 3104
 • Biyodizel  – Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi – TS 6147 EN ISO 12937
 • Biyodizel – Parlama Noktası Tayini, Pensky-Martens Kapalı Kap Yötemi – ASTM D 93
 • Yanma testi EPA 1050

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz