Katı Yakıtlar

 • Taşkömürü, Kok – Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi  – ISO 18283
 • Kömür – Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi – ASTM D 2013/ D 2013M
 • Kok – Toplam Nem Miktarı Tayini – TS ISO 579
 • Taşkömürü – Toplam Nem Miktarı Tayini – ISO 589 – Yöntem B2
 • Kömür, Kok – Nem Miktarı Tayini – ASTM D 3173 / D 3173M
 • Kömür, Kok – Kül Miktarı Tayini – TS ISO 1171
 • Kömür, Kok – Kül Miktarı Tayini – ASTM D 3174
 • Taşkömürü, Kok – Uçucu Madde Miktarı Tayini – TS 711 ISO 562
 • Kömür,Kok – Uçucu Madde Miktarı Tayini – ASTM D 3175
 • Kömür, Kok – Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması, Bomba Kalorimetre Yöntemi – TS ISO 1928
 • Kömür, Kok – Üst Isıl Değer Tayini, Bomba Kalorimetre Yöntemi – ASTM D 5865
 • Kömür, Kok – Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini, Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi – ASTM D 4239
 • Kömür, Kok – Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması, Termogravimetrik Yöntem – ASTM D 7582
 • Kömür, Kok – Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması, Gravimetrik Yöntem – ASTM D 3172
 • Kömür – Karbon (C), Hidrojen (H) ve Azot (N) Miktarı Tayini, Aletli Analiz Yöntemi – ASTM D 5373
 • Kömür, Kok – Külde Majör ve Minör Elementlerin Tayini, XRF Yöntemi – ASTM D 4326
 • Kahverengi Kömür, Linyit – Gerçek Bağıl Yoğunluğun Tayini, Piknometre Yöntemi  – TS ISO 5072
 • Kömür, Kok – Kül Ergime Sıcaklığı Tayini – ASTM D 1857/ D1857M
 • Kömür – Serbest Kabarma İndisi Tayini – ASTM D 720 /D720M
 • Taşkömürü – Öğütülebilirlik Indisi Tayini, Hardgrove (HGI) Yöntemi – ISO 5074
 • Kömür, Kok – Öğütülebilirlik İndisi Tayini, Hardgrove (HGI) Yöntemi – ASTM D 409/D409 M
 • Taşkömürü – Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini, Eleme Yöntemi,  TS ISO – 1953
 • Kömür Briketi – Düşme Sağlamlığı Tayini – TS 12055
 • Kömür Briketi – Aşınma Sağlamlığı Tayini – TS 12055
 • Kömür Briketi – Kırılma Sağlamlığı Tayini – TS 12055
 • Kömür Briketi – Suya Dayanım Tayini – TS 12055
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Nem Tayini, Gravimetrik Metot – TS 1632 EN ISO 665
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar- Kül Miktarı Tayini – ASTM E 1755 – 01
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Uçucu Madde Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN 15402
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Alt Isıl Değer Tayini, Bombalı Kalorimetre Metodu – TS EN 15400
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Kükürt (S) Tayini, Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre Yöntemi, Analiz: İyon Kromatografi Metodu – TS EN ISO 16994, TS EN ISO 10304-1
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Sodyum (Na) Tayini, Ön İşlem:Mikrodalga ile Özütleme Metodu, Analiz:ICP-OES Metodu – EPA 3051, ISO 11885
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Yağ Tayini, Gravimetrik Metot – TS EN ISO 734
 • Zeytin Çekirdeği, Pirina ve Diğer Biyokütle Briketleri veya Katı Yakıtlar – Boyut Tayini, Eleme Yöntemi – TS EN 15415-1
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi – TS EN ISO 14780
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Analiz Numunesinde Nem Miktarı Tayini, Etüvde Kurutma Yöntemi – TS EN ISO 18134-3
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Kül Miktarı Tayini – TS EN ISO 18122
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Uçucu Madde Miktarı Tayini – TS EN ISO 18123
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması, Bomba Kalorimetre Yöntemi – TS EN ISO 18125
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Kükürt (S) Tayini, Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre Yöntemi, Analiz: İyon Kromatografi Yöntemi – TS EN ISO 16994, TS EN ISO 10304-1
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Klor ( Cl ) Tayini, Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre Metodu, Analiz: İyon Kromatografi Metodu – TS EN ISO 16994, TS EN ISO 10304-1
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Toplam Karbon, Hidrojen ve Azot İçeriği Tayini – TS EN ISO 16948
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Eser Elementlerin Arsenik ( As ), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn) Tayini – TS EN ISO 16968
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Yığın Yoğunluğunun Tayini – TS EN ISO 17828
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Kül Erime Tayini – CEN/TS 15370-1
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – Boyut Tayini – TS EN ISO 17829
 • Biyoyakıt, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler – İnce Tane İçeriğinin Tayini – TS EN ISO 18846
 • Yanma testi EPA 1050

Belgelerimiz

Üyeliklerimiz