KURUMSAL

Atık Su

Atık Su

Açıklama
Analiz Talep Formunu İndir
ATIK SU ANALİZLERİ
ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ (AKM)
pH TAYİNİ
ELEKTRİKSEL İLETKENLİK TAYİNİ
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ
FLOR ( F ) - ANYON TAYİNİ
KLORÜR ( Cl ) - ANYON TAYİNİ
BROMÜR ( Br ) - ANYON TAYİNİ
NİTRİT ( NO2 ) - ANYON TAYİNİ
NİTRİT AZOTU ( NO2-N ) - ANYON TAYİNİ
NİTRAT ( NO3 ) - ANYON TAYİNİ
NİTRAT AZOTU ( NO3-N ) - ANYON TAYİNİ
FOSFAT ( PO4 ) - ANYON TAYİNİ
FOSFAT FOSFORU ( PO4 -P ) -ANYON TAYİNİ
SÜLFAT ( SO4 ) - ANYON TAYİNİ
AMONYUM ( NH4 ) - KATYON TAYİNİ
BARYUM ( Ba ) - KATYON TAYİNİ
KALSİYUM ( Ca ) - KATYON TAYİNİ
LİTYUM ( Li ) - KATYON TAYİNİ
MAGNEZYUM ( Mg ) - KATYON TAYİNİ
MANGAN ( Mn ) - KATYON TAYİNİ
POTASYUM ( K ) - KATYON TAYİNİ
SODYUM ( Na ) - KATYON TAYİNİ
STRONSİYUM ( Sr ) - KATYON TAYİNİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
BAĞLI VE TOPLAM OLARAK BULUNAN ELEMENTLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
YAĞ ve GRES TAYİNİ
RENK TAYİNİ
ÇÖKEBİLİR KATI MADDE TAYİNİ
BALIK BİYODENEYİ ( ZSF TAYİNİ )
TUZLULUK TAYİNİ
SERBEST KÜKÜRT TAYİNİ
SICAKLIK TAYİNİ
FENOL TAYİNİ
SERBEST VE TOPLAM KLOR TAYİNİ
SÜLFÜR TAYİNİ
HİDROKARBON TAYİNİ
KROM ( VI ) TAYİNİ - Cr+6
TOPLAM KJELDAHL AZOTU TAYİNİ
TOPLAM AZOT TAYİNİ
TOPLAM SİYANÜR TAYİNİ
TOPLAM SERTLİK TAYİNİ
KATI ATIK ANALİZLERİ
NUMUNE HAZIRLAMA
NUMUNE ALMA
BAĞLI VE TOPLAM OLARAK BULUNAN ELEMENTLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
ATIK SUDAN NUMUNE ALMA
ANLIK NUMUNE ALMA
İKİ SAATLİK NUMUNE ALMA
YİRMİDÖRT SAATLİK NUMUNE ALMA
KATI ATIKLARDAN NUMUNE ALMA